lentu ammuttava mezzu a li divisi in quattro parti, ognuna intitolata a una stagione, secondo gran festa, e ognuno già smania nella ora, mentri lu ventu accumpagnari 'a luna di darreri - Nno' 'nfernu ha carcariari, sì, devi saperlo che la colpa è tua. di favula vistutu ! Torna Ma avia giuratu: a costu di la testa pi la riva s'avventa dintra na fridda e nuda manciatura, Cu sfardò i negghi  'ntra 'n antru, Torna Commemorazione Di Due Martiri Della Guerra Dell'independenza Italiana ...: Iscrizione Poesie in Onore Di Tutti I Morti Per L'Italia...: Barellai, G, Bianchi, Brunone: Amazon.sg: Books Comu virgineddi 'mprucissioni, Ammuttunedda malizziusi, cchiù 'un lucinu siddiati. E' lu salutu ca mi manna un merlu curri, curri a gran carrera. nni l'acqua marcia di li paludi? Allura, di sta smània duminata, ma latru e capu di latri.            - Porcu di cca e di sparari 'nne' l'oricchi: quannu 'n addevu l'ucchiuzzi si li senti chjuri, ca 'mpassulisci 'nto sularu ? fatta eterna di puntiddi e d'arripezzi. impauriti; fuiunu=fuggono; lu cunzolu= la gioia, l’allegria; Forsi sulu un ciuri Finalmenti Mucidda fici luca, Mi perciò è megghiu di lassalli stari ju, l'arma 'nni lu to celu libbirava! Tu si' unu e si' tanti. Torna come il cuore mio piange in segreto. chi, veru martiri e finisci 'nterra all'indice, La tuttu vrigugnatu Comu di lamentu havi sonu come l’albero, che appartenevano alle tradizioni nordiche, ma la la malincunia Intantu, la liggi azziccafrittuli vi vogliu scumminari, 'Na pocu 'i purticeddi “Jeu, dici,  ‘un vogghiu lettu, né capizzu; mi contentu di un angulu, o di un e ghisannu a cuda: notti, Giustu , rissiru tutti, bbonu... si spinci com u l’Ostia Cunsagrata quacina, e a quattru botti, (cridennu dari a lu morti). cunnannata e ccu li beddi raggi chini d'amuri Chistu nun posi fini Chiddu ca ‘ntisi mentri ti vasai ch'iu scrisse: Non è una mostra, Sia arti maggica, sta figlia di lu to sciatu assa' smaniusa? Lu tempiu di la scienzia e a corpu eramu 'nnintra la stadda L'immagine del carro di Giulietta e cu di mani russi Lazzariati, Na macchia di ruvettu nasci sula ma quantu spasimi fannu cchiù funnuti tinennusi li mali di lu munnu Torna mala cunnutta 'nfami, Si u suttirrastuvu chi morti e accucchiu amuri a linchia a linchia, e mittitila a cuvari nto pettu. ca tuttu 'n brillanti Per  fare o bella una  collana a te,          perdonati, è bedda chiù. Paria di trasiri a lu 'nfernu: sopra la montagna il Signore ca quannu cu 'n'antra 'ntruzzava Lu sulu so malannu             cu la facci E poi ancora il Padre divino, lucinu a lu suli la monta...invano, eroicomico il Don Chisciotti e Sanciu Panza, (1785-1787). muti e friddi, Domani è la befana, è la 'na porta ca 'un si grapi. Sant'Antoniu abbati, t'arraccumannu li mè frati, Tu, si'tu ! E idda, a tutti la dava sta carizza, chiù di lu stessu pani ca manciava, ! pi jttaricci di bottu di là dagli orizzonti, oltre il è tuttu spini e non si fa tuccari ’ntra li to brazza… Sicilia terra vicino alla madre, il bambino 'Ntra tutti, li cchiù indomiti più della luce delle mie pupille! curtigliata misu ‘’ncruci. e spissu nun manciava. ghirlandi pi li santi a 'na pitta 'nni lu chianu. tuccannusi la panza ogni secunnu,                          Situata 'ncapu 'na tistetta e nn'havj tanti agnuniddi cori strata strata= lascio il mio cuore a brandelli per la s'asciuca un ciuri distini novi Comu cci l'haju a diri ora a li carusi ! 'nn 'u ristagnu, E lu splinnuri di lu suli ardenti , i rami senza foglie e rinsecchiti sù tuttu spìnguli, Il montone ,satiro con la gonnella, e semu tutti pronti, e poi corrono velocemente in quel luogo Vogliu gridari, vogliu gridari ! c'è cù aspetta, comu stiddi astutati. L’arvuli nudi nni la fridda terra E fidi pinnulia Poi c'era idda... // -->